Korte, Christine. 2015. «The Manifesto As Genre in Ibsen’s John Gabriel Borkman». Nordlit, nr. 34 (februar):151–160. https://doi.org/10.7557/13.3361.