Pankratova, Eleonora. 2016. “Hamsun og Tsjekhov—stilistisk gjenklang: Erfaringer fra mitt virke som oversetter”. Nordlit, no. 38 (April):217–225. https://doi.org/10.7557/13.3753.