Langhof, Julia. 2016. “Författare—samhälle—media: En Mediekritisk Betraktelse Av medietäckning Om Knut-Hamsun-Jubileet 2009”. Nordlit, no. 38 (April):106–115. https://doi.org/10.7557/13.3757.