Nesby, Linda Hamrin. 2016. “<i>På Gjengrodde stier</I> (1949): Pasienten Som Forteller”. Nordlit, no. 38 (April):137–151. https://doi.org/10.7557/13.3761.