Torrissen, Wenche. 2016. «‘Vi Er Aldri Syke, Derfor Holder Vi Oss Friske Og Eldes Ikke […]’». Nordlit, nr. 38 (april):204–216. https://doi.org/10.7557/13.3768.