Berg, Sigrun Høgetveit, Roald E Kristiansen, og Cathinka Dahl Hambro. 2019. «Introduction». Nordlit, nr. 43 (november):1–3. https://doi.org/10.7557/13.4962.