Nesby, Linda Hamrin. 2020. “Tuberkulose som tegn på virkelighet i Hamsuns <i>Victoria</i> (1898)”. Nordlit, no. 47 (December):266-84. https://doi.org/10.7557/13.5656.