Nesby, Linda, Ingri Løkholm Ramberg, og Henrik Johnsson. 2021. «Kolofon». Nordlit, nr. 47 (januar). https://doi.org/10.7557/13.5746.