Schmidt, Michael, and Henning Howlid Wærp. 2009. “Innledning”. Nordlit, no. 25 (September):5-6. https://doi.org/10.7557/13.594.