Nesby, Linda. 2010. “Linda Hamrin Nesby: Hamsundisputas: <br>”En analyse av Knut Hamsuns romaner <i>Pan</i>, <i>Markens grøde</i> og <i>Landstrykere</i> med utgangspunkt i kronotopbegrepet."”. Nordlit, no. 25 (August):291-328. https://doi.org/10.7557/13.831.