Whittaker, H., Schmidt, M. and Heith, A. (2009) “Forfatterpresentasjoner - Authorbiographies”, Nordlit, (24), pp. 333–336. doi: 10.7557/13.1490.