WærpH. H. (2007) «Forord», Nordlit, 11(2). doi: 10.7557/13.1495.