Schimanski, J. and Spring, U. (2007) “Mottakelse/mottakelse; Tilbakekomstene til den østerrikskungarske nordpolekspedisjonen, 1872-1874”, Nordlit, (22), pp. 143–166. doi: 10.7557/13.1575.