Eriksen, R. (2011) ¬ęKroppslighet og jomfrukur i Hans E. Kincks tragedie <i>Den sidste Gjest</i> (1910)¬Ľ, Nordlit, 0(27), s. 55-68. doi: 10.7557/13.1805.