Eriksen, R. (2011) “Kroppslighet og jomfrukur i Hans E. Kincks tragedie <i>Den sidste Gjest</i> (1910)”, Nordlit, (27), pp. 55–68. doi: 10.7557/13.1805.