Schmidt, M., Torjussen, S. S. and Whittaker, H. (2007) “Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue”, Nordlit, (22). doi: 10.7557/13.1810.