BäckströmP. (2006) «"Den gamla skamliga vanligheten". En komparativ analys av experimenterande poesi och psykosens språk», Nordlit, 10(1), s. 1-18. doi: 10.7557/13.1832.