Bäckström, P. (2006) “‘Den gamla skamliga vanligheten’. En komparativ analys av experimenterande poesi och psykosens språk”, Nordlit, (19), pp. 1–18. doi: 10.7557/13.1832.