Torjussen, S. S. (2006) «Popper, Kirk og førsokratikerne», Nordlit, 0(19), s. 75-86. doi: 10.7557/13.1837.