Torjussen, S. S. (2006) “Popper, Kirk og førsokratikerne”, Nordlit, (19), pp. 75–86. doi: 10.7557/13.1837.