BäckströmP. (2005) «”Den laglösa fantasin till makten!” Det svenska 70-avantgardets uppror mot den rationella poesin», Nordlit, 9(2), s. 5-26. doi: 10.7557/13.1846.