Bäckström, P. (2005) “«Den laglösa fantasin till makten!»: Det svenska 70-avantgardets uppror mot den rationella poesin”, Nordlit, (18), pp. 5–26. doi: 10.7557/13.1846.