Isaksen, H. (2005) “Grensekrysninger, symbolsk makt/vold og litterært uttrykk […]: […] hos Annie Ernaux og Nina Bouraoui ”, Nordlit, (18), pp. 45–70. doi: 10.7557/13.1848.