KnutsenN. M. (2005) «Et lite pekk tesies. Litt om språket i <i>Vett og uvett</i&gt;», Nordlit, 9(2), s. 71-77. doi: 10.7557/13.1851.