WhittakerH. (2005) «Aksumstelen. Et monuments skiftende betydninger», Nordlit, 9(2), s. 307-326. doi: 10.7557/13.1863.