BäckströmP., NesbyL. H. og KudrjavtsevaT. (2005) «Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue», Nordlit, 9(1). doi: 10.7557/13.1867.