BäckströmP., NesbyL. H. og KudrjavtsevaT. (2005) «Forord», Nordlit, 9(1), s. 1-2. doi: 10.7557/13.1868.