Arntzen, E. (2005) “«Men mennesket lever så længe»: En Lesning av Hamsuns ‹Feberdikte›”, Nordlit, (17), pp. 13–26. doi: 10.7557/13.1871.