Mähönen, H. and Måseide, A. K. (2005) “Er fru Ruben jødisk eller ikke? En diskusjon om hennes karakter i Hamsuns «Siste Kapitel»”, Nordlit, (17), pp. 27–44. doi: 10.7557/13.1872.