BäckströmP. (2005) «"Mellem livshunger og dødsangst." Søren Ulrik Thomsen og Pia Tafdrups poetikker», Nordlit, 9(1), s. 143-156. doi: 10.7557/13.1878.