Bäckström, P. (2005) “«Mellem livshunger og dødsangst»: Søren Ulrik Thomsens och Pia Tafdrups poetiker”, Nordlit, (17), pp. 143–156. doi: 10.7557/13.1878.