Aadland, E. (2005) «Hvem setter tittelen på et dikt?», Nordlit, 0(17), s. 193–202. doi: 10.7557/13.1881.