Aadland, E. (2005) “Hvem setter tittelen på et dikt?”, Nordlit, (17), pp. 193–202. doi: 10.7557/13.1881.