BäckströmP. (2005) «"Heller ikke i dette skrift er det uutsigelige sagt". Det nordiska neoavantgardets estetik - exemplen Fahlström, Hodell & Højholt», Nordlit, 9(1), s. 203-235. doi: 10.7557/13.1882.