Bäckström, P. (2005) “«Heller ikke i dette skrift er det uudsigelige sagt»: Det nordiska neoavantgardets estetik—exemplen Fahlström, Hodell & Højholt ”, Nordlit, (17), pp. 203–235. doi: 10.7557/13.1882.