Wærp, H. H. (2005) “Første innføringsbok i litteraturkritikk: Erik Bjerck Hagen’s «Litteraturkritikk—En introduksjon» (Universitetsforlaget 2004)”, Nordlit, (17), pp. 239–247. doi: 10.7557/13.1883.