Børtnes, J. (2004) “Kognitiv retorikk: En forskningsoversikt”, Nordlit, (16), pp. 153–162. doi: 10.7557/13.1895.