Skaftun, A. (2003) “Scenen som bevissthetsrom: Omkring August Strindbergs «Ett drömspel»”, Nordlit, (14), pp. 145–161. doi: 10.7557/13.1927.