Wærp, H. H. (2003) «Lars Frode Larsen: <i>Tilværelsens Udlænding Hamsun ved gjennombruddet 1891-1893</i>», Nordlit, 7(2), s. 245-250. doi: 10.7557/13.1934.