Wærp, H. H. (2003) “Lars F. Larsens <i>Tilværelsens udlænding: Hamsun ved gjennombruddet 1891–1893</i> (Schibsted 2003): Knut Hamsun i årene 1891–1893”, Nordlit, (14), pp. 243–248. doi: 10.7557/13.1934.