Rottem Øystein (2003) «Myten om nordlendingen. En tributt til Nils Magne», Nordlit, 7(1), s. 5-20. doi: 10.7557/13.1938.