Harr, K. E. (2003) «Med brystet spent», Nordlit, 7(1), s. 29-30. doi: 10.7557/13.1939.