Nesby, L. H. (2003) “Knut Hamsuns <i>Sult</i> (1890)—Et eksempel på dekadanselitteratur?”, Nordlit, (13), pp. 77–98. doi: 10.7557/13.1944.