Theodorsen, C. (2003) «Knut Hamsun og Wien», Nordlit, 0(13), s. 129–157. doi: 10.7557/13.1947.