Theodorsen, C. (2003) “Knut Hamsun og Wien: Om den tidlige Hamsun-resepsjonen og Peter Altenberg”, Nordlit, (13), pp. 129–157. doi: 10.7557/13.1947.