NæssH. (2003) «Arbeidet med Knut Hamsuns brev», Nordlit, 7(1), s. 59-66. doi: 10.7557/13.1949.