Greve, A. (2003) “Å gjennomtenke et begrep: Med eksempel i Paal-Helge Haugens dikt ‹(steingjerde)›”, Nordlit, (13), pp. 189–200. doi: 10.7557/13.1952.