Engelskjøn, R. (2003) «Lars Bergs erotiske romaner», Nordlit, 0(13), s. 231–240. doi: 10.7557/13.1955.