Skaftun, A. (2003) “<i>Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige</i> i Dag Solstads romanprosa”, Nordlit, (13), pp. 279–294. doi: 10.7557/13.1958.