Wærp, L. P. (2003) “Noras forestilling om det vidunderlige: Drømmens betydning i «Et dukkehjem» (1879)”, Nordlit, (13), pp. 295–311. doi: 10.7557/13.1959.